คู่มือการจัดทำ MOU

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือการจัดทำ MOU ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

* หมายเหตุ ในส่วนของภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างและแม่แบบการทำ MOU สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้า ตัวอย่างแม่แบบการทำ MOU


ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดในการทำ MOU และการแปล