ทุนการศึกษา

GREAT scholarships ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

โครงการ GREAT Scholarships 2019 – East Asia เป็นความร่วมมือระหว่าง บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 24 แห่ง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร

ทุน Chevening ทุนรัฐบาลอังกฤษระดับปริญญาโท (แบบเต็มจำนวน)

ทุน Chevening Scholarships ทุนรัฐบาลอังกฤษระดับปริญญาโท (แบบเต็มจำนวน) เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร