การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Nguyen Tat Thanh University ประเทศเวียดนาม

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และอาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รษก.คณบดีและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้ให้การต้อนรับ Professor Tran Thi Hong, Vice Rector และผู้แทนรวม 4 ท่าน จาก Nguyen Tat Thanh ประเทศเวียดนาม

ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

คณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างกัน โดยเฉพาะในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นอกจากนี้ยังได้หารือกรอบความร่วมมือจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ

รูปภาพเพิ่มเติม