ความร่วมมือ

98

(มีผลบังคับใช้) ฉบับ

78

สถาบันต่างประเทศ

23

ประเทศ

* ข้อมูลอัพเดต มีนาคม 2563

แผนที่ความร่วมมือ

ความร่วมมือที่มีผลบังคับใช้รายทวีป

ความร่วมมือที่มีผลบังคับใช้รายประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน

ความร่วมมือที่มีผลบังคับใช้รายคณะ

ข้อมูลความร่วมมือที่มีผลบังคับใช้รายคณะ