ติดต่อ

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่:

งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย

ช่วงเวลาทำการ:

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 16:30 น.

โทรศัพท์:

  • 02 849 7560
  • 02 849 7561
  • 02 849 7500 ต่อ 31788

โทรสาร: 02 849 7555

อีเมล์: contact.inter@su.ac.th

Facebook: https://fb.com/SUInternationalAffairs

ติดต่อเรา