หน้าหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

เกี่ยวกับเรา

ประวัติโดยสังเขปมหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร เปิดสอนวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้น โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (เดิมชื่อ Corrado Feroci) เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน แห่งนี้ขึ้น และได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ . อ่านเพิ่มเติม >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน และนักเรียนทุนฯ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯ และผู้แทนสถานทูตกัมพูชาฯ

SUIA Editor

26 กุมภาพันธ์ 2020

ความร่วมมือ

ความร่วมมือและความเป็นสากล

98

(มีผลบังคับใช้) ฉบับ

78

สถาบันต่างประเทศ

23

ประเทศ

16

หลักสูตรนานาชาติ

* ข้อมูลอัพเดต มีนาคม 2563

ทุนการศึกษา

ข่าวทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น มาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Akinori Matsunaga, Program Officer ผู้แทนจากมูลนิธิ Sumitomo ประเทศญี่ปุ่น

SUIA Editor

4 กันยายน 2019

หลักสูตรนานาชาติ

16 หลักสูตรนานาชาติจาก 7 คณะวิชาและ 1 วิทยาลัย

Faculty of Architecture
Faculty of Architecture

M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism)
Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)

Faculty of Decorative Arts
Faculty of Decorative Arts

Ph.D. (Design Art)

Faculty of Management Science
Faculty of Management Science

D.B.A. (Doctor of Business Administration)

International College (SUIC)
International College (SUIC)

B.B.A. (Hotel Management)
B.B.A. (Luxury Brand Management)
B.B.A. (Event and Leisure Marketing)
B.F.A. (Digital Communication Design)
M.B.A. (Hotel and Tourism Management)

Faculty of Science
Faculty of Science

Ph.D. (Mathematics)

Faculty of Pharmacy
Faculty of Pharmacy

Ph.D. (Pharmaceutical Engineering)
Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
Ph.D. (Pharmaceutical Technology)

Faculty of Engineering and Industrial Technology
Faculty of Engineering and Industrial Technology

Ph.D. (Polymer Science and Engineering)

Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology
Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology

M.Sc. (Bioscience for Sustainable Agriculture)
Ph.D. (Bioscience for Sustainable Agriculture)