การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Nguyen Tat Thanh University ประเทศเวียดนาม

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี และอาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Nguyen Tat Thanh ประเทศเวียดนาม

SUIA Editor

20 พฤศจิกายน 2019